Servis

Naše servisní oddělení Vám nabízí servis vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení, kotelen, výměníků a servis měření a regulace. Servis provádí kvalifikovaní a proškolení pracovníci, kteří Vám pomohou vyřešit Váš problém.

Kontaktní osoba:Zuzana Svobodová
Telefon:284 812 591, 284 097 017
Fax:284 812 590
E-mail:vzt@ondrej-meissner.cz

Pravidelný servis

Pravidelný servis provádí naše firma zpravidla na základě servisní smlouvy podle smluvního soupisu prací. V rámci pravidelného servisu provádíme preventivní prohlídky v daných termínech, výměnu spotřebních dílů, přípravu na topnou sezónu nebo po zimní sezóně apod.

Nepravidelný a havarijní servis

Nepravidelný nebo havarijní servis Vás nezavazuje k žádným dlouhodobým smlouvám. V případě Vašeho zájmu Vám nabídneme způsob opravy závady na Vašem zařízení, pří padně okamžitý zásah na místě (do 24 hodin).

Zkušenosti v servisní a revizní činnosti

Od roku 1992 provádí naše firma servis vzduchotechniky, klimatizace a měření a regulací. Naši servisní technici jsou odborně vyškoleni ve všech oblastech a rádi Vám poradí.

Nejlepší vizitkou naší firmy jsou spokojení a stálí zákazníci od roku 1992. Servisujeme např. zařízení VZT, MaR, klimatizace, kotelny v desítkách prodejen Albert, Rossmann, Crocodille , v obchodních centrech, na základních a mateřských školách, v jídelnách, v nemocnicích, ve výrobních halách (viz reference firmy).

Činnosti při servisu a revizích vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, ústředního topení, měření a regulace

1. Kontrola a servis

 • VZT (vzduchotechnické a klimatizační zařízení, chlazení, zvlhčovače)
 • dveřní clony
 • ústřední vytápění
 • měření a regulace
 • kotelny, místnosti vytápění a výměníkové stanice (plynové kotle do 200kW, plynové ohřívače, tlakové nádoby, dopouštěcí systémy)
 • odsávání ve strojovnách
 • plovákové komory
 • podstropní jednotky
 • klimatizace a chlazení (zkoušky, měření a servis chladících / klimatizačních zařízení)
 • čističky vzduchu
 • digestoře
 • zvlhčovače vzduchu

2. Zaškolení

 • obsluhy vzduchotechniky, chlazení, ústředního vytápění, kotlů, MaR
 • odpovědné osoby pro obsluhu kotelny, výměníkové stanice, plynového zařízení, tlakové nádoby

3. Revize

 • v kotelnách, místnostech vytápění a výměníkových stanicích (odborné prohlídky, dodání dokumentace povinné ze zákona)
 • protipožárních klapek a stěnových uzávěrů
 • detektorů plynu
 • plynových zařízení a rozvodů plynu
 • tlakových nádob (vnitřní revize tlakových nádob, provozní revize tlakových nádob, tlaková zkouška tlakových nádob)
 • spalinových cest (komínů)
 • měření emisí malých zdrojů znečištění
 • opravy po revizích