Tepelná čerpadla

/Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla 2018-12-14T11:52:51+01:00

Tepelná čerpadla

Studie ekonomické návratnosti

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Potřebujete ušetřit a trápí Vás vysoké náklady za teplo?

Chcete tyto náklady snížit?

Chcete mít přehled o skutečných nákladech na ohřev vody a otop budovy?

Chcete každý rok čekat, až Vám přijde vyúčtování a nová, obvykle navýšená cena tepla?

Máte zatepleno, nová okna, ale stále platíte více a více za teplo?

Chcete se samostatně rozhodnout jak topit a ohřívat užitkovou vodu?

Máme pro Vás řešení

Tepelná čerpadla na bytových domech se stala již běžnou náhradou CZT. Instalací prokazatelně snížíte náklady za teplo až o 70%

 

Nezávazně vypracujeme studii

úspory energie a ekonomické návratnosti

Co získáte:

  1. Rozbor současného stavu energetické náročnosti  pro výtop i ohřev teplé vody
  2. Vyčíslení ztrát v rozvodech CZT
  3. Ekonomickou návratnost
  4. Odbornou analýzu a ZDARMA  možnost  prezentace na členské schůzi či na schůzi představenstva
  5. Návrh technického řešení
  6. Vyčíslení stavu před instalací tepelného čerpadla a poté
  7. Cenovou nabídku se základními položkami

Tepelná čerpadla

Proč tepelné čerpadlo pro ohřev TUV 

Ušetřit, vymanit se z diktátu CZT a zároveň se chovat ekologicky

JAK PRACUJÍ TČ

Tepelná čerpadla umožňují odebírat energii (teplo) z okolního venkovního vzduchu a získané teplo využívat pro ohřev vody v akumulačních nádobách či k vytápění budovy.
Také Tepelné čerpadlo potřebuje pro svou práci elektriku. Prakticky to však znamená, že za každou kilowathodinu, kterou zaplatíte, dostanete cca 3 – 4 KWh tepelné energie k vytápění bezplatně.
Průměrná cena tepla v bytových domech v ČR je cca 600Kč/GJ.
Tepelné čerpadlo pro bytové domy ho umí vyrobit v průměru za 280-320Kč/GJ.

PROČ VLASTNÍ ZDROJ OHŘEVU TUV

Vybudování vlastního zdroje je snadné a rychlé. V domě nejen snižuje hrozbu diktátu cen a teplárenské lobby. Zároveň mohou obyvatelé domu ovlivnit, vlastním přičiněním, hospodaření s teplem a teplou vodou. Budou platit již jen teplo, které opravdu spotřebovali. Nikoli teplo, které zmizelo distribucí zastaralé sítě.
Po odstranění plateb za ztrátové centrální zásobování teplem zjistíte, jaké jsou vaše skutečné náklady na tepelnou energii. Tuto informaci lze zjistit ekonomicky náročným auditem či námi nezávazně zpracovanou studií energetické náročnosti a ekonomickou rozvahou.

PROČ TEPELNÉ ČERPADLO?

V zájmu majitele objektu či jeho správce, ale především v zájmu konečných spotřebitelů je odebrat přesně tolik tepla, kolik objekt potřebuje k dosažení požadovaného tepleného komfortu.
Z investovaných peněz a díky vysokému topnému faktoru, snížíte náklady formou úspory provozních nákladů na vytápění a ohřev TUV průměru o 70%.
Takové bezpečné zhodnocení investice o 10 až 15 % ročně je v současné době mimořádné.
Provozní náklady + splátka úvěru bývají výrazně nižší než cena u centrální dodávky teplé vody
Bezpečná investice s krátkou dobou návratnosti
Zhodnocení ceny nemovitosti o 10 – 15%
Provoz přizpůsoben potřebám domu ne lokality
Snížení provozních nákladů každého z členů družstva
Ochrana životního prostředí
Ekologický a neomezený zdroj tepla, TČ odebírají 2/3 energie z okolního prostředí a dosahují tedy nejnižších emisí CO2 ze všech otopných systémů.
Nenarušuje teplotní rovnováhu okolí
Neomezený zdroj energie – odebrané teplo z okolí se zpět samo vrací
Provoz přizpůsoben potřebám domu ne lokality
Zlepšení energetického štítku budovy
(byty v domě získají konkurenční výhodu oproti okolním nemovitostem, poloviční náklady na teplo jsou příjemný prodejní artikl)
Konec placení tepelných ztrát v rozvodech CZT
Okamžité až dvoutřetinové snížení nákladů domácností na teplo a TUV
Nezávislost na dodavateli tepla (vysoká cena za GJ z CZT, každoroční navyšování cen o cca 3,5 – 4 %, ztráty v rozvodech, amortizace distribuční sítě)
Kontrola spotřeby
Kontrola ceny
Bezúdržbový a spolehlivý zdroj tepla a TUV, fungující spolehlivě za všech klimatických podmínek

CO VÁM NABÍZÍME:

Zdarma studii energetické náročnosti a ekonomickou rozvahu.
Návrh tepelného zdroje zohledňuje požadavky a potřeby desítek majitelů daného domu.
Známe proces i z druhé strany, proto pomáháme nejen s informováním členů, ale i s dalšími nutnými kroky, jež vedou k realizaci.
Odborný servis zahrnující revize a kontrolu Tepelného čerpadla
Spotřeba tepla pod kontrolou
(platba jen za skutečně odebrané teplo)
Optimalizace ekviderního řízení topného zdroje
Dálková správa topného zdroje
Monitorování provozu topného zdroje
Automatická diagnostika a praktické online ovládání
Profesionální zpracování a technická podpora
Rychlou instalaci
Okamžitou úsporu
Výhodné financování